0512-342827 info@earthgo.nl

Go Built Care

Recente Projecten

Ecokathedraal

BUILD

Verhuur bedrijfsunits

CARE

Ontwikkeling 6 woningen Drachtstercompagnie

GO

EarthGO!

GO!

Staat voor GebiedsOntwikkeling met toegevoegde waarde. Wij gaan voortvarend aan de slag met uw vastgelopen projecten op het gebied van gronden en het herbestemmen van bestaande gebouwen. Wij zijn een spin in het web, door verbinding te zoeken met partijen als eigenaren, gemeenten, provincies, woningbouwverenigingen, dorpsbelangen, bewoners en gebruikers, bouwers, banken en overige geldverstrekkers. Door ons netwerk en werkmethodiek zijn we in staat een toekomstbestendige bestemming te vinden voor uw locatie.

BUILD!

Staat voor onze visie op toekomstbestendig wonen en werken. Vanuit onze professie en interesse zijn wij al jaren betrokken in de ontwikkeling van betaalbare toekomstbestendige woningen en utiliteitsgebouwen. Door toepassen van hernieuwbare bio-based bouwmaterialen ondersteunen wij de lokale economie. Ons bouwconcept wordt uitgewerkt in onze proefwoning.

CARE!

Staat voor het in goed rentmeesterschap beheren van zowel bestaande als nieuwe objecten!

Beheer van grond en gebouwen, dan wel landgoederen. Wij kunnen adviseren bij aan- dan wel verkoop, erfpacht en juridische advisering. Ontwerp en begeleiding van projecten in het kader van ruimte voor ruimte, rood voor groen, ontwikkeling van nieuwe landgoederen en projecten met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)


Onze partners