0512-342827 info@earthgo.nl

Moerasdaken.nl

Moerasdaken, de innovatie van 2015!

Moerasdaken.nl is een samenwerking van de projectpartners Frisia Bergum, Optigroen en Bouwgroep Riemersma Van der Molen/EarthGO! (ICA2). 


Het idee om te komen tot een moerasdak is ontstaan tijdens het proces van het ontwikkelen van een duurzame stal in het landschap. Het ministerie van L&I heeft in 2010 een oproep via een SBIR aanvraag gedaan om hier aan mee te doen. Bouwgroep Riemersma Van der Molen/EarthGO! was één van de geselecteerde prijswinnaars, waarbij een groendak ingezet is als één van de uitgangspunten. Door blijvend groene waterplanten op het dak te plaatsen kan met een relatief eenvoudige constructie, tegen een acceptabel bedrag, een blijvend "groene" uitstraling gegeven worden aan het pand en zijn gebruiker.


Directe voordelen ten opzichte van een sedumdak zijn: waterberging, de mogelijkheid om water te zuiveren, een uitbreiding van flora en fauna, uitstraling en acceptatie in de omgeving. Daarnaast wordt er momenteel geïnventariseerd in hoeverre het interessant kan zijn om het moerasdak als alternatief voor asbestdaken in te zetten. Fiscaal gezien staat een groendak op de milieu-investeringslijst. Met de provincie Fryslân en de waterschappen wordt tevens gekeken of het moerasdak ingezet kan worden als inventieve oplossing voor het erfspoelwaterprobleem op het boerenbedrijf.