0512-342827 info@earthgo.nl

Planeconomische ondersteuning

Rekenen en tekenen


EarthGO! heeft jarenlange ervaring met de planeconomische ondersteuning van gemeenten en projectontwikkelaars. Voor diverse opdrachtgevers stellen wij grond- en vastgoedexploitaties op voor de in- of uitbreiding van woonwijken, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. Tevens verzorgen wij de jaarlijkse actualiseringen door middel van het opstellen van meerjarenprognoses en verrichten we desgewenst een second opinion op bestaande grond- en vastgoedexploitaties.